منازل مشاغل

 

حقایق و اطلاعات سوسکها

چگونگی تشخیص و کنترل سوسکها

ظاهر سوسکها

سوسکها چه شکلی هستند؟

اندازه سوسکها میتواند بیش از 50میلیمتر(2اینچ)باشد،

گونه های گرمسیری بیشتر از دیگر گونه ها بزرگتر هستند.

سوسکها شش پا ،دو آنتن و برخی هم بال دارند.

با این حال بیشتر سوسکهای بالداردر پرواز مهارت خاصی ندارند.

درباره شکل ظاهری سوسک بیشتر بخوانید.(لینک بده)

انواع سوسک


  

نماد «مورد تأیید انجمن»
چگونه از شر سوسکها خلاص شوید؟